რეკლამის განთავსება

სარეკლამო წესები და პირობები
» მინიმალური რეკლამირების ვადაა 1 თვე.
» ბანერი უნდა იყოს GIF, JPG ან PNG ფორმატის.
» ფასები განისაზღვრება თემატიკის და ხანგრძლივობის მიხედვით.
» საფასურის გადახდა ხდება წინასწარ.
რეკლამის განსათავსებლად დგავიკავშირდით
+7 965 588-28-57 [გიგა]
oon.ge@list.ru
FACEBOOK